Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán  Čestice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,   v platném znění
 • územní plán Čestice vydalo zastupitelstvo městyse dne 8.7.2014
 • územní plán nabyl účinnost dne 26.7.2014
 • územní plán je k dispozici na Úřadě městyse Čestice, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování, na Městském úřadě ve Volyni, odbor stavební úřad a ŽP  a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=26945

Územní studie Z12 Pod Vojtěchem

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
12.July 2017
  • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Čestice, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z12
  • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Čestice a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
  • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 12.7.2017
  • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=43348

Změna č. 1 ÚP Čestice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
8.March 2018
Datum nabytí účinnosti: 
24.March 2018
 • Na svém 19. zasedání dne 16. 02. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo městyse Čestice svým usnesením č. 12 o pořízení změny č. 1 Územního plánu Čestice.
 • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Pořizovatelem změny byl Ing. Vlastimil Smítka, Vlastiboř 21, Vlastiboř.
 • Projektantem změny byla společnost UPLAN, s. r. o., se sídlem ve Vlastiboři 21, Soběslav 392 01.
 • Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=58323

 

Změna č. 2 ÚP Čestice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
účinná
Datum schválení/vydání: 
20.December 2023
Datum nabytí účinnosti: 
5.January 2024
 • Zastupitelstvo městyse Čestice rozhodlo o pořízení Změny č. 2 Územního plánu Čestice, změna byla pořízena zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a §55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Pořizovatelem změny byla Jolana Zahrádková
 • Projektantem změny byl Vlastimil Smítka, ČKA 04 792
 • Změna č. 2 Územního plánu Čestice byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Čestice dne 20.12.2023
 • Změna č. 2 Územního plánu Čestice nabyla účinnosti dne 05.01.2024
 • Odkaz na registrační list: