Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Nihošovice

  • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • územní plán obce Nihošovice schválilo zastupitelstvo obce dne 22.5.2008
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=32781

Změna č. 2 ÚP Nihošovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
22.December 2020
Datum nabytí účinnosti: 
29.April 2021

Změna č. 2 ÚP Nihošovice byla pořízena z vlastního podnětu obce, a to zkráceným postupem v souladu s § 55a) a § 55b) stavebního zákona. Na žádost obce je grafická část Změny č. 2 ÚP Nihošovice společná s grafickou částí Změny č. 1 ÚP Nihošovice. Odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=61786

Změna č. 1 územního plánu Nihošovice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
15.February 2021
Datum nabytí účinnosti: 
29.April 2021
  • zadání změny územního plánu je součástí schválené zprávy o uplatňování
  • změna územního plánu byla pořizována zkráceným postupem dle § 55a, 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  • Změna č. 1 ÚP Nihošovice byla vydána zastupitelstvem obce Nihošovice usnesením č. 3/2021 ze dne 15.2.2021.
  • odkaz na registrační list: http://www.uur.cz/eupc/reglist?id=57682