Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Rok: 2024
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

1 PDF icon ozv_1_2024.pdf
Nařízení města

kterým se vymezují oblasti města Strakonice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu

2 PDF icon nm_2_2024.pdf
Obecně závazná vyhláška města

o nočním klidu

3 PDF icon ozv_3_2024.pdf
Rok: 2023
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o místním poplatku z pobytu

3 PDF icon ozv_3_2023.pdf
Obecně závazná vyhláška města

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

4 PDF icon ozv_4_2023.pdf
Obecně závazná vyhláška města

o místním poplatku ze psů

5 PDF icon ozv_5_2023.pdf
Rok: 2021
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

1 PDF icon ozv_1_2021.pdf
Obecně závazná vyhláška města

kterou se ruší obecně závazné vyhlášky města Strakonice:
č. 8/2006 ze dne 30.12.2006, č. 5/2005  ze dne 04.11.2005, č. 3/2002 ze dne 19.06.2002, č. 6/2002 ze dne 18.01.2003

3 PDF icon ozv_3_2021.pdf
Obecně závazná vyhláška města

kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřizovaných městem Strakonice a části společných školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem Strakonice

4 PDF icon ozv_4_2021.pdf
Obecně závazná vyhláška města

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

6 PDF icon ozv_6_2021.pdf
Rok: 2020
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

4 PDF icon ozv_4_2020.pdf
Obecně závazná vyhláška města

kterou se zrušuje OZV č. 3-2017

7 PDF icon ozv_7-2020.pdf
Rok: 2017
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratizace

1 PDF icon ozv_1_2017.pdf
Obecně závazná vyhláška města

o regulaci provozování hazardních her

4 PDF icon ozv_4_2017.pdf
Rok: 2016
Typ Text Číslo Vyhláška
Nařízení města

kterým se vydává "TRŽNÍ ŘÁD"

1 PDF icon nm_1_2016.pdf
Nařízení města

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (Strakonice - jih)

2 PDF icon nm_2_2016.pdf
Nařízení města

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov (Strakonice - sever)

3 PDF icon nm_3_2016.pdf
Nařízení města

kterým se doplňuje nařízení č.1/2016, kterým se vydává „Tržní řád“

4 PDF icon nm_4_2016.pdf
Rok: 2015
Typ Text Číslo Vyhláška
Nařízení města

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

2 PDF icon nm_2_2015.pdf
Rok: 2013
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejném prostranství ve městě Strakonice

2 PDF icon ozv_2_2013.pdf
Obecně závazná vyhláška města

o systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem

5 PDF icon ozv_5_2013.pdf
Rok: 2012
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se stanoví školské obvody základních škol zřizovaných městem Strakonice

3 PDF icon ozv_3_2012.pdf
Nařízení města

o vyhlašení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve smyslu § 25 odst. 1 a 2 lesního zákona, na období od 1.1.2014 – 31.12.2023

5 PDF icon nm_5_2012.pdf
Obecně závazná vyhláška města

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Strakonice č. 1/1998 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu ve Strakonicích, schválená dne 6.5.1998 Zastupitelstvem města Strakonice pod č. usnesení 5., bod II., ze znění usnesení ZM č.316/MZ/2000 ze dne 15.11.2000 (čl. III. odst.5) a ve znění usnesení ZM č.836/ZM/2002, bod B ze dne 25.9.2002 (čl. III. bod 10).

6 PDF icon ozv_6_2012.pdf
Rok: 2011
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o stanovení míst a času, ve kterém je provozování některých sázkových her povoleno

7 PDF icon ozv_7_2011.pdf
Rok: 2009
Typ Text Číslo Vyhláška
Nařízení města

kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla

1 PDF icon nm_1_2009.pdf
Rok: 2008
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

kterou se vydává požářní řád obce

6 PDF icon ozv_6_2008.pdf
Rok: 2006
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o veřejném pořádku, ochraně životního prostředí a vzhledu města

9 PDF icon ozv_9_2006.pdf
Rok: 2003
Typ Text Číslo Vyhláška
Obecně závazná vyhláška města

o Městské policii

1 PDF icon ozv_1_2003.pdf