Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Židovská komunita ve Strakonicích

Deska zhotovená dle návrhu Ing. arch. Davida Andrlíka ve tvaru Davidovy hvězdy byla odhalena 10. 10. 2007 na nábřeží řeky Otavy u OC Maxim.

 

„Na památku židovské komunity ve Strakonicích a synagogy, která stála v těchto místech v letech 1860 – 1976“

V budově polikliniky v Bezděkovské ulici čp. 186

„V době německé persekuce českého národa položili své životy za vlast a národ z našeho ústavu:

František Skolek, starosta pojišťovny, zemřel 15. 3. 1945 v Dachau.

Miloslav Píša, náměstek ředitele, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

MUDr. Miloslav Rektořík, ved. lékař zub. ambulatoria, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

Václav Raba, revisní úředník, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech.

František Kohout, zubní technik, popraven 9. 6. 1942 v Klatovech."

U sochy F. L. Čelakovského v Bezděkovské ulici

„Pomník F. L. Čelakovského

rekonstrukce tohoto parčíku byla provedena městem Strakonice v květnu 1997 za finančního přispění nizozemského partnerského města Ijsselstein“

„Das F. L. Čelakovský – Denkmal

diese kleine parkanlage wurde im Mai 1997 von der Stadt Strakonice unter finanzieller Beihilfe der niederländischen Partnerstadt Ijsselstein rekonstruiert“

„The monument of F. L. Čelakovský

T. G. Masaryk na Velkém náměstí čp. 47

V tomto domě promluvil 16. 2. 1891 svoji kandidátní řeč před svým zvolením za poslance do Říšské rady první president Československé republiky T. G. Masaryk * 1850 – 7. 3.
1930 – 7. 3. obnoveno 28. 10. 1948“

 

– autor Emil Meissner 1948

Stožár na Kuřidle

S úctou odbojářům a poděkováním za každoroční trvalou připomínku události umístilo město Strakonice pamětní desku se stožárem v roce 2018. 

 

"4. 5. 1945 vtyčili místní občané na tomto místě 

na vrcholu stromu československou vlajku 

v očekávání našeho osvobození od německých okupantů."

Spolupráce s americkou armádou v budově Smetanova čp. 533

„Na paměť úspěšné spolupráce se spojeneckou civilní správou, jež v této budově zahájila činnost 24. května 1945 po osvobození města Strakonice americkou armádou 6. května 1945.“  

„This plaque is in commemoration to the co-operation of the allied civil affairs detachment TA-5 which began operation in this building on may –24  1945, after the liberation of the city of Strakonice by the united states army on may – 6  1945"

Příjezd americké armády Na Dubovci (Steinův palác)

Deska odhalena po osvobození, poté sejmuta a znovu odhalena v roce 1990.

 

Na památku vstupu vojsk americké armády, která osvobodila město Strakonice dne 6. 5. 1945“

„In commemoration of troops the US armed forces who entered and liberated the city of Strakonice on May 6TH1945“

Poselství míru

U příležitosti 20. ročníku mezinárodního dudáckého festivalu předala skupina holandských dudáků Hailander Strakonicím Mírovou tyč. Jde o symbol přátelství mezi národy světa. Poselství je na tyči napsáno ve čtyřech jazycích - česky, holandsky, keltsky a japonsky. Mírová tyč se od 25. 8. 2012 nachází v parku u strakonického hradu.

 

„Ať mír vždy vládne na Zemi.“

MUDr. Ludvík Hloucal, DrSc. v areálu Nemocnice Strakonice, a. s.

„V letech 1943 – 1981 byl primářem interního oddělení

prof. MUDr. Ludvík Hloucal, DrSc.

Člen korespondent ČSAV, člen vědeckého kolegia lékařských věd ČSAV, nositel medaile

J. E. Purkyněho, nositel medaile „Za zásluhy o budování Jihočeského kraje“.

Zasloužil se o rozvoj zdravotnictví v okrese Strakonice.

Čest jeho památce.“