Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Zámek Střela

Zhruba 5 km západně od Strakonic se nachází zámek Střela s barokní kaplí a zříceninou starého hradu. Původně na tomto místě stál hrad, který měl dvě části. Z horní části zbylo jen torzo zříceniny. Dolní část, zvaná zámek, byla přestavěna do renesanční podoby v 16. století. Úpravy zámku do současné podoby byly provedeny řádem jezuitů. Součástí areálu se stala kaple zasvěcená svatému Janu Křtiteli. Po zrušení řádu v roce 1773 připadlo panství studijnímu fondu. V držení hradu se pak ještě vystřídalo několik majitelů.

Zámecký špýchar (sýpka)

Špýchar patří mezi památkově chráněné objekty. Byl postavený naproti zámecké zahradě velkopřevorem Václavem Joachymem Čejkou z Olbramovic před rokem 1752. Autorem projektu byl zřejmě známý pražský stavitel Anselmo Martino Lurago.

Špýchar, který tvořil jednu z budov bývalého panského velkostatku, je obdélníková patrová budova s ozdobnými štíty na východní a západní straně. Bývalý hlavní portál na jižní straně je trochu zasypaný a ozdobený znakem s korunkou a rokajovým ornamentem. V roce 1951 ho převzalo spotřební družstvo Jednota. Dnes je využíván jako sklad ovoce a zeleniny.   

Strakonické dudy

Vedle vysoké budovy Fezka na kruhovém objezdu se nachází symbol města - strakonické dudy, jejichž autorem je Ing. Pavel Pavel.

Špýchar na Střele

V osadě Střela vpravo od silnice Strakonice-Horažďovice se nachází pod zámkem jednopatrový špýchar (sýpka na obilí) z lomového kamene s malými okénky. Pochází ze 16. století.

Kopie stonehengského trilitu

Strakonický model Stonehenge je napodobeninou jedné z bran - trilitu pravěké svatyně ve skutečné velikosti. Betonové kvádry posloužily při experimentech, které měly za cíl poodhalit tajemství zvedání a přesného usazování obřích kamenných překladů na vrcholu pilířů. Experimenty se v letech 1991-1992 zabýval strakonický rodák Ing. Pavel Pavel.

Hospodářský dvůr Blatsko (Blatsker Majerhof)

Hospodářský dvůr patří mezi objekty bývalého panského velkostatku. Byl postaven při silnici na Pracejovice za západní částí hradu.

Zajímavý je především hlavní vjezd s volutovým štítem, který zdobí maltézský kříž a letopočet 1693. Na vjezd navazují přízemní budovy. Dvůr má uzavřený vnitřní obdélníkový půdorys. Dnes slouží jako sídlo a sklad komerční firmy.   

Gloriet

Pozdně empírový gloriet byl postaven v roce 1837 na umělém návrší v Rennerových sadech. Jedná se o drobnou parkovou stavbu v podobě otevřeného antického chrámu. 

Dům v Husově ulici čp. 380

Secesní stavba z počátku minulého století je zajímavá nejen svým provedením, ale i výtvarnou kvalitou. Někdejší sirotčinec byl postaven v období těsně před první světovou válku v letech 1911-1913 a společně se sousedním chorobincem šlo o dominantní stavbu sloužící sociálním potřebám města. Jako sirotčinec sloužil objekt do období druhé světové války, poté zde byla zřízena okupační mocí německá škola a po válce došlo k přejmenování na Okresní dětský domov.

Dům čp. 131 v ulici Kochana z Prachové

Dům stojí na místě původního domu Valentina Kochana z Prachové – předního písaře, měšťana Nového Města pražského a zemského direktora v době stavovského povstání. Po porážce stavů patřil mezi 27 pánů, kteří byli dne 21. 6. 1621 popraveni na Staroměstském náměstí. (Rod Valentina Kochana patřil k erbovním měšťanům, kteří svůj znak získali před Bílou horou.) Jeho jméno nese i zdejší ulice.

Do dnešní podoby byl upraven v letech 1840-1850. Původně sloužil jako úřední dům továren na fezy. Stál v blízkosti závodu „Z“ (Zucker) a nedaleko závodu „F“ (Fürth).

Dubovec

Na Dubovci můžeme vidět tzv. palác, který patřil židovskému obchodníkovi Steinovi. Dříve zde stávala i vysoká kulatá věž, které se říkalo trucbašta čili Tructurm. V roce 1871 ji dal společně s vysokou zdí postavit velkopřevor Othenio Lichnowski z Wardenberka proto, aby nebylo z „paláce stojícího opodál“ do zámku vidět a naopak. Věž byla zbouraná v roce 1936 při stavbě silnice vedoucí na Pracejovice. V zadní části Dubovce stojí budovy bývalé továrny na fezy – orientální pokrývky hlavy. Zhruba v jeho středu se tyčí pomník obětem I. a II. světové války. 

Vila Jiřího Fifky v ulici Lidická čp. 514

Vila lékaře Jiřího Fifky stojí v bezprostřední blízkosti nemocnice. Postavena byla v letech 1926–1929 v puristickém stylu. Ve své době byla jednou z nejmodernějších vilových staveb v kraji. Její návrh vypracoval málo známý pražský architekt Ivan Fifka, zřejmě příbuzný MUDr. Fifky. Podoba vily vypovídá o tom, jaká míra modernosti byla přijatelná pro venkov ve 20. letech. Střídá se na ní neomítnuté cihlové zdivo s hladší omítkou a použita byla dost masivní valbová střecha. Stavba je doplněna prvky, které vyjadřovaly dynamismus a romantismus 20. let.