Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Strašice

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Strašice vydalo zastupitelstvo obce dne 18.9.2009, nabytí účinnosti 5.10.2009
 • územní plán je k dispozici na Obecním úřadě ve Strašicích, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=30544

Změna č. 2 Územního plánu Strašice

Druh ÚPD(ÚPP): 
pořizování
Stav ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
 • Zastupitelstvo obce Strašice svým usnesením č. 7 ze dne 27.04.2023 rozhodlo o pořízení a obsahu Změny č. 2 Územního plánu Strašice, která bude pořizována zkráceným postupem dle § 55a a § 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 • Pořizovatelem změny je Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování.
 • Projektantem změny je Ing. arch. Michal Petr, ČKA 04516.
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=64499

Změna č. 1 Územního plánu Strašice

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
vydaná
Datum schválení/vydání: 
30.August 2022
Datum nabytí účinnosti: 
18.October 2022
 • Zastupitelstvo obce Strašice usnesením č. 14 ze dne 28.05.2020 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Strašice.
 • Změna územního plánu byla projednávána v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jeho prováděcími vyhláškami a v součinnosti s dotčenými orgány.
 • Změna územního plánu byla pořizována zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.
 • Zastupitelstvo obce Strašice Změnu č. 1 Územního plánu Strašice vydalo usnesením č. 5/2022 dne 30.08.2022, nabytí účinnosti dne 18.10.2022
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62326

Územní plán Strašice - úplné znění po změně č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Datum schválení/vydání: 
30.August 2022
Datum nabytí účinnosti: 
18.October 2022
 • Zastupitelstvo obce Strašice usnesením č. 14 ze dne 28.05.2020 rozhodlo z vlastního podnětu o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Strašice.
 • Zastupitelstvo obce Strašice Změnu č. 1 Územního plánu Strašice vydalo usnesením č. 5/2022 dne 30.08.2022, nabytí účinnosti dne 18.10.2022
 • Odkaz na registrační list: https://www.uur.cz/eupc/reglist?id=62326