Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Členění odboru:

Odbor stavební úřad
Jméno Funkce Telefon
Ing. Jaromír Zeman vedoucí odboru 383700720
Eva Kašpírková sekretariát 383700711
Pavla Poskočilová památková péče - Strakonice, Volyně 383700843
Oddělení stavebně správního řízení
Jméno Funkce Telefon
Ing. Pavel Remeš vedoucí oddělení 383700750
Jana Burianová stavebně správní řízení 383700722
Blanka Cibulková archiv, pokladna 383700710
Eliška Hejtmánková reklamy, doprava, TÚ 383700755
Jaroslav Holín RUIAN, archeologie 383700846
Ing. Marie Ježková inž. sítě 383700724
Jan Krch obce PO 383700731
Miloslava Krejčová zást. ved. odd., PÚ, č.p. 383700721
Ing. Petr Novák město FO 383700725
Ing. Radek Tomášek státní dozor, stav. právo 383700754
Petr Zábranský obce FO 383700723
Zdenka Žáčková město PO 383700752