Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Popis činnosti:

Stavební úřad vykonává soustavný dozor nad ochranou veřejných zájmů, ochranou práv a plnění povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. V případě zjištění nedostatků se zřetelem na jejich charakter a možné následky vyzve nebo uloží zjednání nápravy. Státní stavební dozor je oprávněn provádět kontrolní prohlídky, vydávat nařízení, vstupovat na pozemky a do staveb, ukládat opatření na sousedních pozemcích a stavbách, projednávat přestupky, udělovat sankce a pokuty (se sazbou do 200 tis. Kč, 500 tis. Kč, 1mil. Kč a 2 mil. Kč). Porušování stavebního zákona řeší v souladu se zák. č. 250/2016 Sb. v platném znění, o odpovědnosti za přestupky.

Související předpisy: § 171 – 174 SZ, zák. č. 250/2016 Sb., § 37, 38, 42, 43 SŘ

Formuláře:

žádosti, podněty volnou formou s náležitostmi dle zák. č. 500/2004 Sb.