Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

2023
Poskytnuté informace
PDF icon Informace o kočkách - MUST/051648/2023/ŽP/šťa
PDF icon Informace o povolených stavbách - 3Q 2023 - MUST/046472/2023/SÚ/tom
PDF icon Informace ve věci uplatnění práva na dorovnání - MUST/047408/2023/VED/sek
PDF icon Dendrologické ošetření památného stromu - MUST/044528/2023/ŽP/LH/sek
PDF icon Obsah spisu vedeného na oddělení vodního hospodářství - MUST/042844/2023/ŽP/Před
PDF icon Informace týkající se vydání stavebních povolení ve vztahu s fotbalových hřištěm v obci Přešťovice - MUST/041052/2023/SÚ/tom
PDF icon Informace ohledně hřiště v k.ú. Dražejov u Strakonic - MUST/041358/2023/SÚ/tom
PDF icon Podání informace k řešení přestupku - MUST/040231/2023/OD/kra
PDF icon Informace o stavebním povolení Komunikace Dřešín - MUST/038990/2023/OD/bla
PDF icon Informace o pozemku - MUST/038866/2023/SÚ/rem
PDF icon Veřejnoprávní smlouva (radary) - MUST/038332/2023/VED/sek
PDF icon Počty odmítnutých žádostí o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. - MUST/038179/2023/VED/sek
PDF icon Informace ohledně rozhodnutí, které plní funkci oprávnění k užívání objektu pro účely ubytování - MUST/037340/2023/SÚ/tom
PDF icon Informace o povolených stavbách - 2.čtvrtletí 2023 - MUST/033751/2023/SÚ/tom
PDF icon Odstranění staveb - MUST/034332/2023/SÚ/tom
PDF icon Informace o povolení reklamního zařízení p.č.595/14 kú Nové Strakonice - MUST/029928/2023/SÚ/tom
PDF icon Informace o povolení reklamního zařízení p.č.70 kú Řepice - MUST/029936/2023/SÚ/tom
PDF icon Obecné informace o MěÚ Strakonice - MUST/030030/2023/VED/sek
PDF icon Změna pojmenování ulic - MUST/028722/2023/VV/zel
PDF icon Dotaz na stížnost - MUST/026119/2023/MAJ/Char
PDF icon Informace ohledně mysliveckých, rybářských a lesních stráží - MUST/019394/2023/ŽP/šťa
PDF icon Dotaz ohledně správního řízení týkajícího se přestupků provozovatelů vozidel - MUST/023019/2023/OD/kra
PDF icon Informace o vydaných povoleních staveb - MUST/020725/2023/SÚ/žáč
PDF icon Informací ke stavbě „Dřevěný srub“ na pozemcích p. č. 903, 904 v k. ú. Zvotoky - MUST/021294/2023/SÚ/tom
PDF icon Přestupky podle zákona č. 274/2001 Sb. - MUST/017374/2023/ŽP/Před
PDF icon Informace o parkování na ulici ve městě Strakonice - MUST/016963/2023/MAJ/šv
PDF icon Ochrana oznamovatelů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2019/1937 - MUST/014047/2023/VED/sek
PDF icon Informace ohledně stavby Zvotoky a Strašice - Spolek Střelka Čestice - MUST/012395/2023/SÚ/tom
PDF icon Investiční plány města pro rok 2023 - 2024 - MUST/011935/2023/MAJ/Šv
PDF icon Dětské hřiště v obci Přechovice - MUST/0010113/2023/OR/cer
PDF icon Existence vodních zdrojů v okruhu 50 m v k.ú. Kbelnice - MUST/008150/2023/ŽP/Před
PDF icon Ochrana zvířat - MUST/004583/2023/ŽP/šťa
PDF icon Informace ke stavbám v k.ú. Strašice v Pošumaví a Zvotoky - MUST/005487/2023/SÚ/tom
PDF icon Informace o povolených stavbách za 4Q 2022 - MUST/002653/2023/SÚ/tom
PDF icon 4G a 5G sítě - MUST/001178/2023/VED/sek
PDF icon Investiční plány města pro rok 2023 - MUST/000686/2023MAJ/šv
PDF icon Finanční náklady z rozpočtu města Strakonice spojené s ubytování uprchlíků z Ukrajiny k 31.12.2022 - MUST/000854/2022/ŽP/kur
PDF icon Výpis z vodohospodářské evidence-k.ú. Kapsova Lhota - MUST/055933/2022/ŽP/Mru
2022
Poskytnuté informace
PDF icon Odkanalizování nemovitosti v obci Přechovice - MUST/051565/2022/ŽP/Mru
PDF icon Vybavení ZŠ školním nábytkem - MUST/050899/2022/OŠ/vac
PDF icon Informace k výsledkům kontroly jímky - MUST/048573/2022/ŽP/Mru
PDF icon Změna č. 5 ÚP Strakonice a RP Za Stínadly - ochranné pásmo lesa - MUST/048230/2022/OR/hav
PDF icon Závazné stanovisko k účelové komunikaci v Předních Zborovicích - MUST/048231/2022/OR/kot
PDF icon Situace ohledně pozemků v k.ú. Přední Zborovice - MUST/048232/2022/ŽP/Pau
PDF icon Zvolení zástupci a dokumenty úřadu - MUST/047571/2022/VED/sek
PDF icon Záznam ze zasedání Komise pro rozvoj města a podnikání - MUST/046098/2022/OR/hav
PDF icon Záznam ze zasedání Komise pro rozvoj města a podnikání - MUST/045257/2022/OR/hav
PDF icon Uvolněná funkce starosty - MUST/045220/VED/sek
PDF icon Povolené stavby 3. čtvrtletí 2022 - MUST/043620/2022/SÚ/žáč
PDF icon Dotaz na nález - MUST/037205/2022/VV/Ko
PDF icon Počet nových bytových jednotek - MUST/036631/ZM/2022/VED/sek
PDF icon Exekuce - MUST/034526/2022/FIN/pok
PDF icon Konkretizace právních předpisů - MUST/035255/2022/OR/hav
PDF icon Změna č. 5 ÚP Strakonice a Změna č. 1 RP Za Stínadly - MUST/032502/2022/OR/hav
PDF icon Informace o odstranění staveb - MUST/032736/2022/SÚ/tom
PDF icon Informace o počtu podnětů pro porušení zákona - MUST/031662/2022/VV/Ko
PDF icon Informace ohledně opuštěných a toulavých koček - MUST/031858/2022/ŽP/šťa
PDF icon Povolené stavby 2. čtvrtletí 2022 - MUST/030969/2022/SÚ/žáč
PDF icon Povolení venkovní hudební produkce - MUST/032510/2022/ŠCR/pri
PDF icon Změna č. 5 Územního plánu Strakonice - § 192 stavebního zákona - MUST/029362/2022/OR/hav
PDF icon Uplatnění správního řádu - Změna č. 1 Regulačního plánu Za Stínadly - MUST/029745/2022/OR/hav
PDF icon Informace o setkání - MUST/013419/2022/VV/Ko
PDF icon Informace ohledně toulavých koček - MUST/029706/2022/ŽP/šťa
PDF icon Mzdové ohodnocení - MUST/029603/2022/VED/sek
PDF icon Označení správního orgánu - MUST/026724/2022/OR/hav
PDF icon Změna č. 5 Územního plánu Strakonice - MUST/023192/2022/OR/hav
PDF icon Informace o veřejných vyhláškách k pořizovaným změnám územního plánu - MUST/022796/2022/OR/hav
PDF icon Poskytnuté informace ke spisu MUST/000808/2022/OD/kop - MUST/024597/2022/OD/kop
PDF icon Změna č. 5 Územního plánu Strakonice - MUST/021281/2022/OR/hav
PDF icon Informace o veřejných vyhláškách k pořizovaným změnám územního plánu - MUST/020624/2022/OR/hav
PDF icon Změna č. 5 Územního plánu Strakonice - MUST/019229/2022/OR/hav, MUST/020684/2022/OR/hav
PDF icon Poskytnutí plného znění smlouvy o výpůjčce číslo 2012-206 - MUST/018589/2022/MAJ/Jač
PDF icon Výkazy o mysliveckém hospodaření pro honitby Štěkeň a Rovná - MUST/018979/2022/ŽP/šťa
PDF icon Oprava povrchu části komunikace - MUST/018616/2022/VED/sek
PDF icon Povolené stavby 1. čtvrtletí 2021 - MUST/016054/2022/SÚ/žáč
PDF icon Poskytnuté informace ke spisu MUST/032930/2020/OD/lob - MUST/017295/2022/OD/kop
PDF icon Informace o kolaudaci stavby Otavská č.p.272, Nový Dražejov - MUST/016681/2022/SÚ/tom
PDF icon Informace o odstranění staveb dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona - MUST/010918/2022/SÚ/tom
PDF icon Informace o reklamním zařízení v kú. Strakonice - MUST/007299/2022/SÚ/tom
PDF icon Informace o reklamním zařízení v kú. Strakonice - MUST/007321/2022/SÚ/tom
PDF icon Zařízení pro měření rychlosti - MUST/008588/2022/OD/kra
PDF icon informace o honitbách a honebních společenstvech - MUST/007514/2022/ŽP/šťa
PDF icon Ochrana obyvatel (úkryty) - MUST/004758/2022/ŽP/kur
PDF icon Informace ohledně povolených staveb za 4. čtvrtletí 2021 (PO) - MUST/001861/2022/SÚ/žáč
PDF icon Odběr energie v říjnu 2021 - MUST/001687/2022/MAJ/Bez
PDF icon Informace o reklamním zařízení - MUST/001985/2022/SÚ/nov
PDF icon Poskytnutí investičních plánů obce pro rok 2022 - MUST/001090/2022 MAJ/šv
2021
Poskytnuté informace
PDF icon Informace o ukončení přestupkového řízení - MUST/045240/2021/OD/bre
PDF icon Informace ohledně povolených staveb za 3. čtvrtletí 2021 (PO) - MUST/043221/2021/SÚ/žáč
PDF icon Investice do geodetických služeb a ortofotomap v posledních letech - MUST/044945/2021/MAJ/šam
PDF icon Informace ke spisu - MUST/041688/2021/OD/kop
PDF icon Soutěž silové elektrické energie - MUST/040156/2021/MAJ/Bez
PDF icon Informace k řízení o přestupku - SZ MUST/028701/2018/OD/hla
PDF icon Informace o stavebním povolení komunikace Heydukova Strakonice - MUST/034935/2021/OD/bre
PDF icon Informace o vrtané studni - MUST/036033/2021/ŽP/Pře
PDF icon Vrtaná studna na pozemku p.č.350/4 kú Přední Ptákovice - MUST/033234/2021/ŽP/Mru
PDF icon Stavba obslužné komunikace - MUST/032941/2021/VED/sek
PDF icon Poskytnutí písemností k povolení stavby rodinného domu č.p. 545, Přední Ptákovice - MUST-031600-2021-SÚ-žáč
PDF icon Povolené pozemní stavby (budovy) právnickým osobám za 2. čtvrtletí 2021 - MUST-030903-2021-SÚ-žáč
PDF icon Účetní uzávěrky - MUST/029952/2021/FIN/smi
PDF icon Spolupráce s Čínskou lidovou republikou 2 - MUST/028360/2021/VED/sek
PDF icon Informace o odstranění reklamního zařízení - MUST/021990/2021/OD/bre
PDF icon GDPR a uchovávání korespondence - MUST/023376/2021/VV/Ko
PDF icon Spolupráce s Čínskou lidovou republikou - MUST/024313/2021/VED/sek
PDF icon Informace o pozemní komunikaci a dopravním značením s ní spojené - MUST/021735/2021/OD/bre
PDF icon Stavební povolení teplovod - MUST/020306/2021/SÚ/jež
PDF icon Lovecké lístky pro cizince 2016-2020 - MUST/019361/2021/ŽP/šťa
PDF icon Informace ohledně toulavých a opuštěných koček 2 - MUST/018212/2021/ŽP/šťa
PDF icon Investiční plány města Strakonice pro roky 2021 - 2022 - MUST/011536/2021/MAJ/Šv
PDF icon Informace o vydaných povoleních staveb - MUST/015381/2021/SÚ/žáč
PDF icon Informace ve věci KRPC - xxx - MUST/011987/2021/VV/Ko
PDF icon Informace o podnětu pro umístění DZ Zákaz stání v ulici Budovatelská - MUST/012313/2021/OD/smit
PDF icon Informace ohledně toulavých a opuštěných koček - MUST/013331/2021/šťa
PDF icon Informace ohledně investičních plánů města 2021 - MUST/011536/2021/MAJ/Šv
PDF icon Informace o počtu povolení reklamního zařízení - MUST/007751/2021/OD/smit
PDF icon Informace o počtu spáchaných přestupků - MUST/007749/2021/OD/bre
PDF icon Informace týkající se veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb. - MUST/010959/2021/FIN/smi
PDF icon Informace ke spisovému materiálu - MUST/0106372021/OD/kop
PDF icon Obecné informace - MUST/006482/2021/VED/sek
PDF icon Informace týkající se umístění reklamních zařízení - MUST/006867/2021/OD/smit/02
PDF icon Informace ve věci umístění reklamních zařízení - MUST/008730/2021/SU/kre
PDF icon Informace ohledně spisového materiálu - MUST/032930/2020/OD/lob
PDF icon Informace týkající se umístění reklamních zařízení - MUST/006867/2021/MAJ/Jač/01
PDF icon Sdělení povolených staveb právnickým osobám za 4. čtvrtletí 2020 - MUST/003098/2021/SÚ/žáč
PDF icon Informace ve věci umístění reklamních zařízení na pozemku v k.ú. Radošovice - MUST/004273/2021/SU/kre
PDF icon Přehled investičních akcí a oprav - MUST/002371/2021/VED/sek
PDF icon Záznamy silničního správního řádu - MUST/002219/2021/VED/sek
PDF icon Jiné stavby a zahradní chata - zahrádkářská osada Kulovatka - MUST/000010/2021/SÚ/žáč
PDF icon Informace ohledně převodu obecního majetku - MUST/000276/2021/MAJ/šam
2020
Poskytnuté informace
PDF icon Informace o všech probíhajících řízeních - MUST/003515/2020/ŽP/Chm
PDF icon Hydrogeologický průzkumný vrt v k.ú. Domanice - MUST/033136/2020/ŽP/Mru
PDF icon Soubor informací - MUST/051975/2020/VED/sek
PDF icon Soubor informací - MUST/051161/2020/VED/sek
PDF icon Soubor informací - MUST/049467/2020/VED/sek
PDF icon Informace ke studnám v okolí stavby " Strakonice I/22 - MUST/040291/2020/ŽP/MRu
PDF icon Sdělení povolených staveb právnickým osobám za 3. čtvrtletí 2020 - MUST/043541/2020/SÚ/žáč
PDF icon Informace o čistírnách odpadních vod osazených v septiku - MUST/042873/2020/ŽP/Pře
PDF icon Informace o vrtaných studnách - MUST/041297/2020/ŽP/Pře
PDF icon Informace o pozemkových parcelách - MUST/034615/2020/SÚ/rem
PDF icon Odpověď na žádosti MUST/032450/2020 a MUST/032522/2020 - MUST/034252/2020/VED/sek
PDF icon Poskytnutí kopie přestupkového spisu - MUST/032907/2020/OD/hla
PDF icon Informace týkající se sběru tříděného obalového odpadu v naší obci za rok 2019 - MUST/033106/2020/ŽP/mrkr
PDF icon Informace o územním plánování a stavebním řádu vydaných 1.4.2020-30.6.2020 - MUST/032160/2020/SÚ/žáč
PDF icon Poskytnutí návrhu technologického postupu likvidace vodního díla - MUST/032082/2020/ŽP/Mru - MUST/032082/2020/ŽP/Mru
PDF icon Rodinný dům v katastrálním území Sudoměř u Čejetic - MUST/029116/2020/SÚ/Hol
PDF icon Informace o vedení vodoprávních řízení Sudoměř - MUST/024073/2020/ŽP/Před
PDF icon Nahlédnutí do spisu OD-498-C-06-AM - MUST/023218/2020/OD/hev
PDF icon Rodinný dům a rekreační chaty v k.ú Sudoměř - MUST/025321/2020/SÚ/Hol
PDF icon Poskytnutí informace ohledně komunikace - MUST/020668/2020/OD/lob
PDF icon Seznam autoškol s platnou registrací - MUST/020532/2020/OD/slar
PDF icon Odkanalizování v obci Malá Turná - MUST/020861/2020/ŽP/Mru
PDF icon Informace ohledně radarů pro měření rychlosti - MUST/019228/2020/OD/kr
PDF icon Řešení průtahů v řízení - MUST/019387/2020/VED/sek
PDF icon Poskytnutí informace ohledně pozemní komunikace - MUST/016068/2020/OD/lob
PDF icon Provoz MHD ve Strakonicích - MUST/017983/2020/FIN/jan
PDF icon Poskytnutí informací k zaměstnancům úřadu a režimu home office - MUST/016382/2020/TAJ/kur
PDF icon Informace z rozhodnutí dle z.č.183/2006 Sb. za období 1.1.2020-24.3.2020 pozemní stavby - MUST/015195/2020/SÚ/žáč
PDF icon Informace k tiskové zprávě č. 33 a související - MUST/015601/VED/sek
PDF icon Postoupení informace ohledně pozemní komunikace - MUST/010319/2020/OD/lob
PDF icon Infomace o poplatku za odpad 2020 - MUST/012156/2020/FIN/jan
PDF icon Informace o uložení kronik - MUST/009948/2020/ŠCR/pri
PDF icon Informace o pozemcích ve vlastnictví města Strakonice, které jsou zastavěny stavbou jiného vlastníka - UST/009050/2020/MAJ/šam
PDF icon Informace o rybnících - MUST/008259/2209/ŽP/Pře
PDF icon Investiční plány města Strakonice 2020-2022 - MUST/006426/2020/Maj/Šv
PDF icon Poskytnutí stanovisek ke sjezdu - MUST/008810/2020/OD/kot
PDF icon Umisťování staveb - MUST/004866/2020/ŽP/LH/sek
PDF icon Odpojování staveb od systému centrálního zásobování teplem na území města Strakonice - MUST/002860/2020/SÚ/žáč
PDF icon Postup stavebního úřadu ve věci odstranění nepovolené části stavby - MUST/003880/2020/SÚ/rem
PDF icon Jiné stavby a zahradní chata, zahrádkářská osada Kulovatka - MUST/003326/2020/SÚ/žáč
PDF icon Připojení pzemku p.č.194/7 na místní komunikaci na pozemku p.č.191/29, vše v k.ú. P Ptákovice - MUST/006187/2020/SU/kre
PDF icon Povolení a zřízení opěrné zdi a podzemního sklípku na pozemku p. č. 194/7 - MUST/005944/2020/SU/kre
PDF icon Inženýrské sítě na pozemku parc. č.194/7 a povolení sjezdu - MUST/004105/2020/SÚ/pře
PDF icon Kopie povolení sjezdu a projektové dokumentace - MUST/004766/2020/OD/rod
PDF icon Finanční investice města - MUST/003178/2020/FIN/jan
PDF icon Informace ohledně radarů pro měření rychlosti - MUST/0022881/2020/OD/kra
PDF icon Úhrada nemajetkové újmy - MUST/000612/2020/VED/sek
2019
Poskytnuté informace
PDF icon Poskytnutí informace ve věci vrtané studny - MUST/055694/2019/ŽP/Pře
PDF icon Opakovaný popis II - MUST/055476/2019/SÚ/rem
PDF icon Odběry z kopané studny v obci Domanice - MUST/050213/2019/ŽP/Mru
PDF icon Výše nájemného v byt. jednotkách - MUST/050620/2019/MAJ/Char
PDF icon Poskytnutí projektové dokumentace - MUST/047734/2019/SÚ/rem
PDF icon Studie a projekty města - MUST/047929/2019/OR/Sla
PDF icon Data o vlastnících technické infrastruktury - MUST/046186/2019/OR/bas
PDF icon Poskytnutí informace ohledně datové schránky - MUST/037962/2019/OD/lob
PDF icon Poskytnuté informace o vydaných rozhodnutích - MUST/032362/2019/OD/kra
PDF icon Poskytnutí informace o společnosti DOMISTAV CZ a.s. a DOMSTAV HK s.r.o - MUST/036367/2019MAJ/šv
PDF icon Opakovaný popis - MUST/037356/2019/SÚ/rem
PDF icon Poskytnutí informace o účetních závěrkách - MUST/035211/2019/VED/sek
PDF icon Poskytnutí informace o spol. Teplárna Strakonice a.s. - MUST/035209/2019/VED/sek
PDF icon Poskytnutí informace o vypracovaných auditech - MUST/035206/2019/VED/sek
PDF icon Poskytnutí informace o mandátní smlouvě - MUST/035200/2019/VED/sek
PDF icon Poskytnutí informace o spol. DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice a.s. - MUST/035199/2019/VED/sek
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/008481/2019/OD/hla
PDF icon Poskytnutí informací - DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. - MUST/035358/2019MAJ/ouř
PDF icon Parkovací místa pro Polyfunkční objekt Na Ohradě ve Strakonicích - MUST/033348/2019/MAJ/nej
PDF icon Přijímání podnětů a provádění kontrol dle zákona o ochraně ovzduší - MUST/035134/2019/ŽP/mrks
PDF icon Odkanalizování jimky v nemovitosti - MUST/032757/2019/ŽP/Před
PDF icon Informace "Jiné stavby a zahradní chata" zahrádkářská osada Kulovatka - MUST/032502/2019/SÚ/žáč
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/032823/2019/OD/kop
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/028701/2018/OD/hla
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/028701/2018/OD/hla
PDF icon Žádosti a zpravovávání údajů při vydání OP/CD/ŘP - MUST/029733/2019/VV/mic
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/028701/2018/OD/hla
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/028701/2018/OD/hla
PDF icon Informace ve věci právních služeb - MUST/028431/2019/FIN/pel
PDF icon Informace o přenosných elektrických spotřebičích - MUST/026072/2019/OIP/švi
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/051597/2018/OD/kop
PDF icon Informace ohledně zastavení řízení - MUST/020034/2017/OD/kra
PDF icon Informace o výsledku přestupkového řízení - MUST/020573/2019/VV/jan
PDF icon Poskytnutí informace petice Nerudova ulice - MUST/018932/2019/OD/kot
PDF icon Informace o výši uložené pokuty v přestupkovém řízení - MUST/014859/2019/VV/jan
PDF icon Poskytnutí informace k řízení o přestupku - MUST/028701/2018/OD/hla
PDF icon Informace o ročních výkazech myslivosti - MUST/013963/2019/ŽP/šťa
PDF icon Kopie povolení studny, MUST/012621/2019/ŽP/Pře
PDF icon Chodník v ulici Švandy Dudáka, MUST/011652/2019/MAJ/Srb
PDF icon Uplatňování stanoviska MěÚ Strakonice, OŽP, SSL, ze dne 22. dubna 2011, MUST/008721/2019/ŽP/LH/sek
PDF icon O závazných částech Územního plánu Strakonice..... a poskytnutí kopií vydaných územně plánovacích informací, MUST/008725/2019/OR
PDF icon Úplný popis závazného postupu II, MUST/010498/2019/SÚ/rem
PDF icon Poskytnutí informace o uplatňování stanoviska MěÚ Strakonice, MUST/027068/2011/ŽP/LH/sek
PDF icon Informace ohledně městského mobiliáře a zeleně - MUST/008293/2019/ŽP/kof
PDF icon Investiční plány města Strakonice 2019 - 2022 - č.j. MUST/005466/2019MAJ/šv
PDF icon Úplný popis závazného postupu, MUST/002735/2019/OR/Bas
PDF icon Poskytnutí informace a umožnění nahlédnutí do realizovaného projektu "Polní cesty Sudkovice" - MUST/003604/2019/OD/hev
PDF icon Úplný popis závazného postupu, MUST/004662/2019/SÚ/rem
PDF icon Investiční plány města Strakonice 2019 - 2022, MUST/001851/2019/MAJ/šv
2018
Poskytnuté informace
PDF icon Informace o řízení ve věci přestupku, MUST/052826/2018/VV/mos
PDF icon Rozsudek k návrhu zrušení OOP změny 4 ÚP - MUST/053734/2018/OR/cer, PDF icon 50a_69_2017_58, PDF icon 50a_69_2017_84
PDF icon Informace ohledně kastračního programu koček - MUST/053828/2018/ŽP/šťa
PDF icon Poskytnutí informace - rozhodnutí o uznání honitby Miloňovice 2018, MUST/049226/2018/ŽP/šťa
PDF icon Informace ohledně podkladů k bodu RM Strakonice ,MUST/051121/2018/VED
PDF icon Poskytnutí informace k úpravě vozovky a chodníků ulice Halasova, Volyně - č.j.MUST/047682/2018/OD/hev
PDF icon Zápisy z jednání komisí RM Strakonice a výborů zastupitelstva města Strakonice, MUST/048790/2018/VED/sek
PDF icon Ohlášení opravy vodovodu a kanalizace v ul. Halasova ve Volyni, MUST/047662/2018/ŽP/Hod
PDF icon Sdělení informace k pasportu města Volyně -MUST/037603/2018/OD/hev
PDF icon Informace o sankčních řízeních v k.ú. Přední Ptákovice - MUST/043603/2018/OD/rod
PDF icon Informace ve věci předvolební reklamy politických hnutí - MUST/044763/2018/OD/hev
PDF icon Informace o sankčních řízení v kú Přední Ptákovice MUST/044117/2018/SÚ/žáč
PDF icon Informace o sankčních řízení v kú Přední Ptákovice MUST/045018/2018/SÚ/met
PDF icon Opětovný dotaz k usnesení č. 5450/2018 + smlouva o výpůjčce, MUST/045340/2018/VED/sek
PDF icon Dotaz k usnesení č. 5450/2018, MUST/045339/2018/VED/sek
PDF icon Informace o vodoprávním řízení "Obnova vodovodu z ÚV do VDJ Sousedovice", MUST/037906/2018/ŽP/Hod
PDF icon Informace k výběru vstupného, SZ MUST/032988/2018/2
PDF icon Pravidla pro zadávání VZ v podmínkách města Strakonice (VZ malého rozsahu), MUST/030716/2018/MAJ/šv
PDF icon Usnesení RM v záležitostech obchodních společností města, MUST/031211/2018/2/VED/sek
PDF icon Informace o firmě, MUST/028924/2018/OŽÚ/kla
PDF icon Informace ohledně poskytnuté svědecké výpovědi řidiče, MUST/028773/2017/ŽP/Kli
PDF icon Informace vztahující se k pozemku v k.ú. Přední Ptákovice, MUST/027035/2018/SÚ/žáč
PDF icon Protokol o výsledku rozboru vzorku vody z obecní studny, MUST/025911/2018/ŽP/Pře
PDF icon Poskytnutí informace ke GDPR, MUST/2018/vv/dlo
PDF icon Informace ve věci vedeného vodoprávního řízení v k.ú. Sudoměř u Čejetic, MUST/015062/2018/ŽP/Pře
PDF icon Poskytnutí kopie stížnosti ohledně připojení nemovitosti, MUST/018872/2018/OD/hev
PDF icon Poskytnutí kopie spisu a jeho obsahu vedeného pod č. j. MUST/020034/2017/OD/kra
PDF icon Záznam hlasování 23. Zastupitelstva, MUST/009235/2018/OIP/ulc
PDF icon Seznam bytů a nebytových prostor v majetku města, MUST/006328/2018/MAJ/Char,Ouř
PDF icon Zajištění stanovisek odboru ŽP, MUST/004441/2018/SÚ/rem
PDF icon RP Za Stínadly, MUST/003188/2018/OR/fla
PDF icon Poskytnutí informací ke GDPR, MUST/007137/2018/vv/dlo
PDF icon Autodoprava, MUST/006625/2018/OIP/švi
PDF icon Umísťování staveb v blízkostí lesních pozemků, MUST/003187/2018/ŽP/LH/sek
PDF icon Kopaná studna v k.ú. Domanice, MUST/003255/2018/ŽP/Mru
2017
Poskytnuté informace
PDF icon Poskytnutí informací - rozhodnutí
PDF icon Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vypouštění odpadních vod v obci Podolí
PDF icon Poskytnutí informace - evidence obyvatel
PDF icon Žádost - telekomunikační služby, MUST/0051756/2017/OIP/švi
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - nahlédnutí do studie
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - sport
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Poskytnutí informace - znalecké posudky k pozemkům v kú Přední Ptákovice
PDF icon Poskytnutí informace - znalecké posudky k pozemkům v kú Strakonice
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Domanice
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odbor rozvoje - ÚP
PDF icon Poskytnuté informace - postup orgánu státní správy lesů při vydávání stanovisek
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - o závazném postupu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - vymáhání daňových nedoplatků
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Žádost - služební vozidlo, MUST/0034717/2017/OIP/švi
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s.
PDF icon Žádost o poskytnutí informací - žádost, rozhodnutí ředitele KÚ
PDF icon Žádost o poskytnutí informací - rozhodnutí ředitele KÚ
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnuté informace - Obchodní společnosti s majetkovou účastí města Strakonice
PDF icon Poskytnuté informace - podomní prodej
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - cyklo Podskalí
PDF icon Usnesení RM číslo 3088/2017
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Poskytnuté informace - Rozhodnutí ve věci přestupku č.j. Policie ČR KRPC–90045–4/ PŘ–2016-020714
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.- kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
PDF icon Poskytnuté informace - smlouvy s Českomoravskou komoditní burzou Kladno
PDF icon Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb.- kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnuté informace - zápisy komisí RM a výborů ZM
PDF icon Územně plánovací informace o podmínkách využ. území
PDF icon Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnuté informace - zápisy ZM, RM
PDF icon Poskytnuté informace - seznam členů RM 1990-2006
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnuté informace - kronika města
PDF icon Informace o zápisech z dosud konaných jednání komise
PDF icon Zveřejnění informace ve věci ZŠ Povážská
PDF icon Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie zápisů
PDF icon Poskytnuté informace - vedení města a seznam členů RM Strakonice
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odbor školství a cestovního ruchu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odbor životního prostředí
PDF icon Informace o investičních plánech města
PDF icon Poskytnuté informace o bytech zvláštního určení
2016
Poskytnuté informace
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odbor životního prostředí
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odbor rozvoje
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - odbor dopravy
PDF icon Informace o podkladech rozhodnutí
PDF icon Informace o počtu územních rozhodnutí bez stanoviska orgánu státní správy lesů
PDF icon Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb rekonstrukce Velk.náměstí
PDF icon Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb. ze spis. materiálu MUST/013458/2016/OD/kop
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnutí informace dne zákona č. 106/1999 Sb. - ve věci stavby "ZŠ Povážská"
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. - nahlédnutí do dokumentace
PDF icon Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb provozovna "Lovecká bašta"
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Žádost o informaci - plakátovací plochy
PDF icon Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu MUST/003200/2016/OD/kop
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím - zřízení sjezdu
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999Sb. - umístění reklamních zařízení
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
PDF icon Poskytnutí informace dne zákona č. 1061999 Sb. - úřední záznamy
PDF icon Umístění reklamních zařízení
PDF icon Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - usnesení RM
PDF icon Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Poskytnutí informace - podklady ke studii TP
PDF icon Poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb. - kopie části spisového materiálu
PDF icon Žádost o poskytnutí kopie části spisu
PDF icon Poskytnutí informace dne zákona č. 106/1999 Sb. - stavební povolení, rozhodnutí o umístění stavby za rok 2015 a 2016
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., počty vydaných loveckých lístků
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci těžby na lesním pozemku p.č. 1345 v k.ú. Dražejov u Strakonic
PDF icon Poskytnutí informací - počet míst
PDF icon Žádost - uchování datových zpráv, MUST/019220/2016/OIP/ulc
PDF icon Žádost - espis, MUST/018744/2016/OIP/ulc
PDF icon Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. - pozemek 439/12 k.ú. Strakonice
PDF icon Žádost - uchování datových zpráv, MUST/017528/2016/OIP/ulc
PDF icon Poskytnutí informací - dodržování zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
PDF icon Informace o správních deliktech dle stavebního zákona
PDF icon Žádost - uchování datových zpráv, MUST/014891/2016/OIP/ulc
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999Sb. - MVE
PDF icon Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999Sb. - informace ke stavbě ZŠ Povážská
PDF icon Sdělení informací podle zákona č. 106/1999 Sb - Respect
PDF icon Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
PDF icon Žádost o informace ohledně investičních plánů města Strakonice pro rok 2016