Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Územní plán Radomyšl

 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • územní plán Radomyšl vydalo zastupitelstvo městyse dne 1.10.2010
 • územní plán Radomyšl je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list územního plánu: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=19166202

Územní plán Změna č. 1

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
30.December 2014
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změnu č.1 Územního plánu Radomyšl vydalo zastupitelstvo městyse dne 11.12.2014
 • změna č.1 nabyla účinnosti dne 30.12.2014
 • změna č.1 Územního plánu Radomyšl je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list změny územního plánu: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2013.asp?RC_UPD=19166202&RC_ZMENY=1

Územní plán Změna č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPD
Stav ÚPD(ÚPP): 
Vydáno
Datum nabytí účinnosti: 
2.January 2016
 • územně plánovací dokumentace schválená dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • změna č.2 nabyla účinnosti dne 2.1.2016
 • změna č.2 Územního plánu Radomyšl je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl, na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování a na Krajském úřadě – Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic
 • odkaz na registrační list změny územního plánu: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRLZmeny2007.asp?RC_UPD=19166202&RC_ZMENY=2

Územní studie Radomyšl - Pod Bártíků - NEPLATNÁ

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
schválena
Datum schválení/vydání: 
16.February 2011
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z33
 • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 16.2.2011
 • schválení ukončení možnosti využití 11.5.2018
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL07.asp?RC_UPD=34218997

Územní studie Na Hájcích - NEPLATNÁ

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
19.June 2014
  • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z1
  • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
  • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 19.6.2014
  • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=47707766

Územní studie Domanice - sever - NEPLATNÁ

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Datum schválení/vydání: 
26.February 2015
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z29
 • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 26.2.2015
 • pořizovatel zpracoval vyhodnocení aktuálnosti a z důvodu nepotřebnosti (takřka celá lokalita je již využita) územní studii zrušil. Zápis do evidence územně plánovací činnosti byl proveden dne 8.6.2022.
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=51798647

Územní studie Z26 Podolí

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
1.June 2016
  • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z26
  • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
  • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 1.6.2016
  • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=56777590

Územní studie Za Humny č. 2

Druh ÚPD(ÚPP): 
ÚPP
Stav ÚPD(ÚPP): 
Schváleno
Datum schválení/vydání: 
3.February 2017
 • povinnost vypracování územní studie byla určena ÚP Radomyšl, jedná se o zastavitelnou plochu označenou Z3
 • územní studie je k dispozici na Úřadě městyse Radomyšl a na Městském úřadě Strakonice, odboru rozvoje - úřad územního plánování
 • pořizovatel schválil možnost využití této územní studie dne 3.2.2017
 • odkaz na registrační list územní studie: http://www.uur.cz/iLAS/ilas_tiskRL2013.asp?RC_UPD=5920047