Jména narozených dětí v roce 2014

V roce 2014 bylo zapsáno v matrice narození Strakonice celkem 704 dětí.

 

V počtu narození vyhrála děvčata nad chlapci. Děvčat se narodilo 360 a chlapců 344.

 

V loňském roce se narodil jeden chlapec v domácím prostředí a to v obci Kuřimany na Strakonicku. Ostatní děti přišly na svět ve strakonické porodnici, která je velice oblíbená a rodí zde maminky jak z našeho okresu, tak i maminky z jiných okresů a cizinky.

 

Narození dítěte je pro rodiče radostnou událostí a proto výběru jmen věnují značnou pozornost. Někdy se řídí rodovou tradicí, jindy vybírají jména v knize, kterou vydala pí PhDr. Miloslava Knappová CSc. Kniha vyšla již v 5. aktualizovaném a podstatně rozšířeném vydání a obsahu více než 14 000 podob jmen českých i cizojazyčných. Jindy rodiče inspiruje televize, rozhlas, noviny nebo časopisy.

Původ jmen osobních v českých zemích vznikl tehdy, když se objevila potřeba jedince pojmenovat, individualizovat, zvláštním označením jej odlišit od ostatních. Děti pak spíše dědily svá jména po rodičích a po příbuzných.

 

 

V loňském roce, v oblíbenosti mužských jmen jednoznačně vyhrál Jakub, který zvítězil nad neméně oblíbeným Janem. Jakuba si rodiče vybrali 24 krát a Jana 21 krát. Dalším populárním mužským jménem byl Martin, kterého rodiče zvolili 15 krát. Následoval David, Lukáš, Adam a Tomáš. Tato jména jsou v matriční knize Strakonice zapsána více než 10 krát. Dalším jménem, které rodiče volili pro svoje syny byl Petr, Matyáš, Daniel, Jiří, Josef a Ondřej.

 

Rodiče si volili pro svoje mužské potomky také dvě jména, jako například Viktor Tomáš, Robin Kryštof, Alex David nebo Lucas Simon.

 

U zápisu do matričních knih se objevují i mužská jména cizího původu, které si volí většinou cizí státní příslušníci, nebo rodiče, z nichž je jeden cizinec. V loňské roce to byla například jména Jack, Nisien, Owen, Thai Bao a Quang Hung.

Prvenství mezi dívčími jmény získalo v loňském roce jméno Eliška, kterou si rodiče zvolili 22 krát. Zvítězilo před Natálií, kterou rodiče vybrali 18 krát. Další místo v oblíbenosti získala jména Adéla, Barbora, Veronika, Tereza a Sofie.

Tato jména se v matriční knize narození objevila více než 10 krát.

 

U svých dcer rodiče využili také možnosti pojmenovat je dvěma jmény, například Tereza Nela, Klára Běla, Vendula Petra, Alexandra Marie a Nella Adriana.

Mezi dívčími jmény cizojazyčného původu se v loňském roce například objevilo jméno Grace, což je variantou jména Grácie a jedná se o jméno latinského původu a znamená půvabná, milostiplná, milá. V loňském roce rodiči zvolili i jméno Sarah. Toto jméno je odvozené od biblického jména Sára a je hebrejského původu, znamená „kněžna, vznešená“.

 

I jména jsou svědectvím doby. Je potřeba zvážit, zda zvolené jméno se hodí k příjmení dítěte. Měli bychom volit jména ve vztahu k příjmení nositele. Výběr jména je pro dítě velmi důležitý z důvodu, abychom ho odmala nevystavili komolení jména nebo posměchu.

 

Ve strakonické porodnici se narodilo i několik cizích státních občanů, většinou se jedná o občany Vietnamu, Ukrajiny, Rumunska, ale i občany ze Spojených států, kteří si většinou volí jména podle tradic svého státu.

 

Do matriční knihy může být zapsáno pouze jméno nebo jména povolená. Všechna povolená jména jsou zapsána v knize „Jak se bude vaše dítě jmenovat“, jejíž autorkou je PhDr. Miloslava Knappová Csc. Pokud rodiče zvolí jméno neuvedené v knize, je nutné opatřit si znalecký posudek přímo do autorky knihy, nebo z Ústavu pro jazyk český v Praze.

 

V poslední době stoupá i počet dětí narozených mimo manželství. I ve Strakonicích jsme zaznamenali nárůst v této oblasti v počtu 343 dětí. Tento trend je dán především díky partnerským svazkům, kdy žena a muž neuzavírají formální sňatek, neberou na sebe všechny závazky, které z tohoto společenského aktu plynou, ale fakticky žijí způsobem, který se manželství velmi blíží.

 

 

Anežka Lukešová

vedoucí oddělení matrik

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...