Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 475/3 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM číslo 1751/2024 ze dne 7. února 2024

Záměr

na výpůjčku části pozemku parcelní číslo 475/3 o výměře cca 10 m2 za účelem umístění 5 schodišťových stupňů a zřízením nového vstupu na pozemky parcelní číslo  44/60 a parcelní číslo  44/52, vše v katastrálním území Nové Strakonice.

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 591/6 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 25 m2

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM číslo 1746/2024 ze dne 7. února 2024

Záměr

na pronájem části pozemku parcelní číslo 591/6 v katastrálním území Strakonice o výměře cca 25 m2, za účelem zřízení a provozování letní obslužné zahrádky pro cukrárnu, umístěnou v nebytových prostorách v domě čp. 1081, areál Hvězda, na rozhraní ulice Ellerova a Mlýnská, Strakonice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM číslo 1747/2024 ze dne 7. února 2024

Záměr

na pronájem části pozemku parcelní číslo 1120/2 o výměře cca 20 m2, v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění vlastní plechové garáže, nacházejí se ve stávající linii garáží vedle areálu chovatelů.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 1335/2 o výměře cca 13 m2 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM číslo 1749/2024 ze dne 7. února 2024

Záměr

na pronájem části pozemku parcelní číslo 1335/2  o výměře cca 13 m2, za účelem zřízení a umístění předzahrádky s tím, že zůstane zachovaný průjezd komunikace v minimální šíři 4,0 m, vše v katastrálním území Strakonice. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře cca 105 m2 v přízemí objektu č. p. 1415 Na Ostrově ve Strakonicích

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1763/2024 ze dne 7. února 2024

Záměr   

na pronájem nebytových prostorů o výměře cca 105 m2 v přízemí objektu č. p. 1415 Na Ostrově ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 389/2 v k. ú. Strakonice, které jsou v současné době rekonstruovány městem Strakonice.

Vyhotoveno: 12.02.2024

Záměr na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1755/2024 ze dne 7. února 2024

Záměr   

na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p. č. st. 308 v k. ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2 (zákres umístění stánku je uveden v příloze č. 1).

Záměr na pronájem prostorů v objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích (115,80 m2)

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 599/2023 ze dne 22. března 2023

Záměr   

na pronájem prostorů v objektu  bývalé Základní školy Lidická 194  ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice, jedná se o prostory  ve III. nadz. podlaží  objektu o výměře 115,80  m2, konkrétně o učebnu o výměře 58,90 m2 s kabinetem o výměře 24 m2, sklad o výměře 9,5 m2, sociální zařízení o výměře 23,4 m2.

 

Záměr na pronájem prostorů ve III. nadz. podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích (71,4 m2)

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 895/2023 ze dne 31. května 2023

Záměr   

na pronájem prostorů ve III. nadz. podlaží  objektu  bývalé Základní školy Lidická 194  ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice, jedná se o učebnu o výměře 71,4 m2.

 

Záměr na pronájem níže uvedených garážových stání v bytovém domě Leknínová 1391

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1430/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytovém domě Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice:

  • garážová stání č. 9, 11, 15, 21

s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.

Záměr na směnu částí pozemků ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany za části pozemků ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1687/2024 ze dne 24. ledna 2024

Záměr   

na směnu:

- pozemků ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6:

  • p. č. 770– části o výměře cca 34.420 m2
  • p. č. 69/1 – část o výměře cca 2.690 m2
  • p. č. 69/2 – část o výměře cca 2.891 m2

o celkové výměře cca 40.001 m2

- za pozemky ve vlastnictví města Strakonice:

Záměr na pronájem garážového stání č. 6 v objektu Leknínová 1392

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1622/2023 ze dne 20. prosince 2023

Záměr   

na pronájem garážového stání č. 6 v objektu Leknínová 1392 ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.

 

Majetek na vyřazení

Nabízíme k prodeji použitou sekačku John Deer model F1145, která je v současné době k prohlédnutí v areálu Plaveckého stadionu ve Strakonicích Na Křemelce 305. Opravárenská firma nedoporučila sekačku opravit pro běžné použití vzhledem k opotřebení. Náklady by podle odhadu přesáhly 100 000 Kč. Sekačku nabízíme k odprodeji na náhradní díly, předpokládaná minimální cena 10 000 Kč.

Nabídky očekáváme do 31.1.2024

Informace na:

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512

E-mail: miroslav.boucek@starz.cz

Tel: 380422789

Majetek na vyřazení

V rámci vyřazování nepotřebného majetku nabízíme k převodu:

  • Pásová pila na dřevo bez motoru za minimální cenu 2 000 Kč
  • Pákové nůžky na plech za minimální cenu 1 500 Kč

Nástroje jsou zastaralé, ale funkční. U nás však roky nevyužívané.

Kontakt: 

Karolína Kubičková

tel.: +420 383 313 230

kancelář školy

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

386 01 Strakonice