Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Majetek na vyřazení

V rámci vyřazování nepotřebného majetku nabízíme k převodu:

  • Pásová pila na dřevo bez motoru za minimální cenu 2 000 Kč
  • Pákové nůžky na plech za minimální cenu 1 500 Kč

Nástroje jsou zastaralé, ale funkční. U nás však roky nevyužívané.

Kontakt: 

Karolína Kubičková

tel.: +420 383 313 230

kancelář školy

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

386 01 Strakonice

 

Záměr na výpůjčku pozemku parcelní číslo 307/7 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1481/2023 ze dne 8. listopadu 2023

Záměr   

na výpůjčku  pozemku parcelní číslo 307/7, druh pozemku ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 617 m2 v katastrálním území Strakonice. Jedná se o zpevněné, volně přístupné,  antukové hřiště oplocené drátěným pletivem, v katastrálním území Strakonice.

 

 

Záměr na pronájem skladu nacházejícího se na pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1485/2023 ze dne 9. listopadu 2023

Záměr   

na pronájem skladu (jedná se o 2 stavební buňky, prostor mezi nimi je zastřešený a uzavřený garážovými vraty) nacházejícího se na pozemku p. č. 307/1 v k. ú. Strakonice v lokalitě Podskalí, včetně zastavěné části pozemku o výměře cca 47 m2.

 

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1489/2023 ze dne 9. listopadu 2023

Záměr   

na pronájem nebytových prostorů o výměře 57,6 m2 v přízemí domu č. p. 58 v ul. U sv. Markéty ve Strakonicích, na pozemku p. č. st. 157 v k. ú. Strakonice.

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 401/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1438/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem části pozemku parcelní číslo  401/3 o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Nové Strakonice, za účelem užívání pozemku v souvislosti s užíváním bytové jednotky v Bažantnici. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 844/4 o výměře cca 0,6 m2 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1435/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem části pozemku parcelní číslo 844/4 o výměře  cca  0,6 m2 v katastrálním území Strakonice za účelem umístění reklamního poutače.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1430/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice:

Záměr na prodej části pozemku p. č. 512/2 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 201/ZM/2023 ze dne 20. září 2023

Záměr   

na prodej části pozemku p. č. 512/2 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Strakonice za účelem realizace nové stavby trafostanice. K tomuto záměru může kdokoliv podat námitky či připomínky.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1 a č. 2

 

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 1619/1 o výměře cca 80 m2 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 196/ZM/2023 ze dne 20. září 2023

Záměr   

na prodej části pozemku parcelní číslo 1619/1 o výměře cca 80 m2 v katastrálním území  Strakonice. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 1269/80 o výměře cca 160 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 195/ZM/2023 ze dne 20. září 2023

Záměr   

na prodej části pozemku parcelní číslo 1269/80 o výměře cca 160 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic. Přesná výměra pozemku bude určena na základě geometrického plánu.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na směnu pozemku p. č. 1394/6 za části pozemků p. č. 1269/3 a 1394/4, vše v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 205/ZM/2023 ze dne 20. září 2023

Záměr   

na směnu pozemku p. č. 1394/6 o výměře 3 m2 za části pozemků p. č. 1269/3 o výměře 12 m2 (dle GP p. č. 1269/13) a p. č. 1394/4 o výměře 7 m2 (dle GP p. č. 1394/5) ve vlastnictví města Strakonice, vše v katastrálním území Strakonice. K tomuto záměru může kdokoliv podat námitky či připomínky.

  • zákres umístění předmětného pozemku a částí pozemků je uveden v příloze č. 1

Záměr na na prodej pozemku parcelní číslo 1011/21, 1011/20 a stavební 412/2, k.ú. Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 198/ZM/2023 ze dne 20. září 2023

Záměr   

na prodej pozemku parcelní číslo 1011/21 o výměře 93 m2, pozemku parcelní číslo 1011/20 o výměře 25 m2 a pozemku parcelní číslo stavební 412/2 o výměře 4 m2, vše v katastrálním území Dražejov u Strakonic.

Záměr na uzavření dodatku ke smlouvě č. 2022-00479 ze dne 24.11.2022

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1261/2023 ze dne 6. září 2023

Záměr   

na uzavření dodatku ke smlouvě č. 2022-00479 ze dne 24.11.2022 uzavřené mezi městem Strakonice a p. Irenou Macákovou, se sídlem Makarov 7, 387 16 Pracejovice, přičemž předmětem dodatku bude prodloužení doby výpůjčky nebytového prostoru v přízemí části objektu „A“ Krále Jiřího z Poděbrad 772 ve Strakonicích o výměře 24 m2 (garáž), a to na dobu do

31.12.2023.