Prodej, pronájem a výpujčka majetku města

Záměr na výpůjčku celého pozemku p. č. 563/53 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1752/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr   

 

na výpůjčku celého pozemku p. č. 563/53 v katastrálním území Strakonice o výměře 963 m2, za účelem jeho užívání v souvislosti s bytovým domem č. p. 810-811, Zahradní ulice, Strakonice.

Záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 80 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1536/2021 ze dne 7.4.2021

 

Záměr   

 

na výpůjčku části pozemku p.č. 80 o výměře cca 25 m2 v katastrálním území Strakonice, za účelem umístění mobilního venkovního posezení.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. st. 3/1 v k.ú. Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1781/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr

 

na výpůjčku části pozemku p. č. st. 3/1 v k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 110 m2, za účelem konání venkovní výstavy „Rekonstrukce expozic muzea v obrazech“, a to do 31.10.2021

 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 997/9 v k.ú. Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1903/2021 ze dne 21.07.2021

 

Záměr   

 

na výpůjčku  části pozemku p. č. 997/9 v katastrálním území Dražejov u Strakonic o výměře  cca 110 m2. 

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na výpůjčku části pozemku p. č. 997/12 v k.ú. Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1904/2021 ze dne 21.07.2021

 

Záměr   

 

na výpůjčku části pozemku p. č. 997/12 o výměře cca 100 m2 v katastrálním území Dražejov u Strakonic.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2021-00087

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1866/2021 ze dne 30.06.2021

 

Záměr   

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2021-00087, uzavřené dne 24. června 2021, mezi městem Strakonice a společností ZNAKON, a.s., č. p. 44, Sousedovice 386 01, týkající se zvětšení výměry části pozemku p. č. 1339/1 o výměru cca 115  m2, v katastrálním území Strakonice.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2018-00112

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1749/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2018-00112, týkající se odpuštění  nájemného ve výši 50 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 2021 včetně. To je z důvodu epidemiologické situace.

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2017-00187

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1750/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2017-00187,(dodatek číslo 1 k NS číslo 2013-424 o postoupení práv a povinností) týkající se odpuštění nájemného ve výši 50 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 2021 včetně. To je z důvodu epidemiologické situace.

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2016-00133

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1746/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2016-00133, týkající se snížení nájemného ve výši 50 % pro rok 2021 a uhrazení této platby v 2. polovině roku 2021.

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2014-068

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1747/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr   

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2014-068, týkající se odpuštění  nájemného ve výši 100 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 2021 včetně. To je období, kdy z důvodu nařízení vlády ČR nemohl být pronajatý nebytový prostor otevřen.

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013-415

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1748/2021 ze dne 09.06.2021

 

Záměr

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě číslo 2013-415, týkající se odpuštění  nájemného ve výši 100 % pro období od 1. ledna 2021 do 9. května 2021 včetně. To je období, kdy z důvodu nařízení vlády ČR nemohl být pronajatý nebytový prostor otevřen.

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00404

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1605/2021 ze dne 12.05.2021

 

Záměr

 

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2016-00399

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1665/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 577/2020 ze dne 24.6.2020

 

Z á m ě r   

 

na uzavření dodatku k nájemní číslo 2019-00056, týkající se posunutí termínu doby nájmu, a sice nově doba nájmu  do 30. ledna 2021. (Původně termín v NS do 30. června 2020).

Záměr na směnu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 374/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to:

Pages

Technické služby Strakonice oznamují, že z důvodu výměny šoupat...
Trocha rad před prázdninami: Zloděj otevře obyčejné dveře do pěti vteřin  ...
Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Starosta města svolal dnes v ranních hodinách povodňovou komisi. Stav na řekách...
Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů Vás zvou...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody   Technické služby...
Oznámení o přerušení dodávky pitné vody - 29. 4. 2021  ...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
Nakládání s komunálními odpady, včetně třídění, u zdravých lidí Jednorázové ochranné...
26.February 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...