Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na výpůjčku zahradního domku v Habeši na pozemku č.945/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 96/2022 ze dne 16. listopadu 2022

Záměr   

na výpůjčku zahradního domku v Habeši, nacházející se na pozemku p. č. 945/1 v k. ú. Dražejov u Strakonic, který je v majetku města Strakonice.

 

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 147/1 o výměře cca 260 m2 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 100/2022 ze dne 16. listopadu 2022

Záměr    

na pronájem části pozemku parcelní číslo 147/1 o výměře cca 260 m2 v katastrálním území Strakonice, za účelem zařízení staveniště.

-    zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na směnu části pozemku p. č. st. 16 o výměře cca 17 m2 za část pozemku p. č. 1073/1 o výměře cca 25 m2, vše v katastrálním území Modlešovice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 101/2022 ze dne 16. listopadu 2022

Záměr   

na směnu části pozemku p. č. st. 16 o výměře cca 17 m2 ve vlastnictví pana Josefa Zlocha za část pozemku p. č. 1073/1 o výměře cca 25 m2 ve vlastnictví města Strakonice, vše v katastrálním území Modlešovice. Přesné výměry částí směňovaných pozemků budou určeny geometrickým plánem.

  • zákres umístění předmětných částí pozemků je uveden v příloze číslo 1

 

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 640/10 o výměře 6 m2 v katastrálním území Nové Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3/2022 ze dne 19. října 2022

Záměr   

na prodej části pozemku parcelní číslo 640/10 o výměře 6 m2, dle nového geometrického plánu se jedná o pozemek parcelní číslo 640/23, vše v katastrálním území Nové Strakonice.

  • zákresy umístění předmětné části pozemku jsou uvedeny v přílohách číslo 1 a 2

Záměr na pronájem prodejního stánku číslo 2 na pozemku p. č. st. 308, včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2/2022 ze dne 19. října 2022

Záměr   

na pronájem prodejního stánku číslo 2 na pozemku p. č. st. 308, včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v katastrálním území Strakonice.

Záměr na výpůjčku bytu č. 017, 1+0, 30,10 m2 ve III. nadzemním podlaží domu č. p. 1281, v části obce Strakonice I

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 21/2022 ze dne 19. října 2022

Záměr   

na výpůjčku bytu č.  017, 1+0, 30,10 m2 ve III. nadzemním podlaží domu č. p. 1281, v části obce Strakonice I, ul. Jezerní, který je součástí pozemku parc. č. st.  3539, obec Strakonice, k. ú. Strakonice.
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D.

Záměr na výpůjčku bytu č. 006, 1+0, 44,38 m2 ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 1281, v části obce Strakonice I

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 17/2022 ze dne 19. října 2022

Záměr   

na výpůjčku bytu č.  006, 1+0, 44,38 m2 ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 1281, v části obce Strakonice I, ul. Jezerní, který je součástí pozemku parc. č. st.  3539, obec Strakonice, k. ú. Strakonice.
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D.

Záměr na výpůjčku bytu č. 007, 2+0, 54,09 m2 ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 1281, v části obce Strakonice I

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 18/2022 ze dne 19. října 2022

Záměr   

na výpůjčku bytu č.  007, 2+0, 54,09 m2 ve II. nadzemním podlaží domu č. p. 1281, v části obce Strakonice I, ul. Jezerní, který je součástí pozemku parc. č. st.  3539, obec Strakonice, k. ú. Strakonice.
Budova je zařazena dle průkazu energetické náročnosti budovy do třídy D.

Záměr na pronájem prodejního stánku číslo 9 na pozemku p. č. st. 308, k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 3413/2022 ze dne 7. září 2022

Záměr   

na pronájem prodejního stánku číslo 9 na pozemku p. č. st. 308, včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 25 m2 vše v katastrálním území Strakonice.