Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a Usnesením vlády č. 689 ze dne 11.09.2013 zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obecné informace o výsledcích provedených kontrol v roce 2015.

 

V roce 2015 byly odborem životního prostředí na úseku ochrany prostředí, kontrolovány celkem 2 podnikatelské subjekty. Kontroly proběhly na základě podnětu osob oprávněných k nakládání s odpady a na základě podnětu občanů města.

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností původce odpadů vyplývající z ustanovení     § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

Počet nedostatků zjištěných při kontrolách: 0 ks

Počet sankcí: 0 ks