Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

I. Věcné zaměření

  • Kontroly se zaměřením na dodržování povinností provozovatele stanice měření emisí vyplývajících z ust. § 67 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  • Kontroly zaměřené na dodržování povinností mechanika vyplývajících z ust. § 67azákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

II. Místní zaměření (kontrolní činnost v plném rozsahu)

  • Kontrola stanic měření emisíve správním obvodu úřadu

 

III. Kontroly na základě podnětů a stížností