Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

V souladu s § 26 zákona č.255/2012 Sb., o kontrole ( kontrolní řád) a usnesení vlády č.689 ze dne 11.09.2013 zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí , obecné informace o výsledcích provedených kontrol v roce 2017.

 

V roce 2017 byly odborem životního prostředí provedeny tyto kontroly:

 

na úseku ochrany prostředí – kontrolovány byly celkem 2 právnické osoby. Kontroly proběhly na základě vlastního plánu kontrolní činnosti. Předmětem kontrol bylo dodržování povinností původce odpadů vyplývajících z ustanovení § 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.

 

Počet nedostatků zjištěných při kontrolách: 0 ks

 

Počet sankcí: 0 ks  

 

na úseku vodního hospodářství – kontrolovány celkem 4 subjekty. Kontroly byly provedeny na základě plánu kontrolní činnosti a na základě podnětů týkajících se porušení vodního zákona. Předmětem kontroly, dle § 110, bylo dodržování zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

Počet nedostatků zjištěných při kontrolách: 0 ks

 

Počet sankcí: 0 ks