Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2015 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2018.

 

V roce 2018 bylo provedeno 12 kontrol v souladu s § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), zaměřené na dodržování vodního zákona: vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních, znečišťování zdrojů povrchových a podzemních vod, likvidace odpadních vod.