Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tyto informace o kontrolách.

 

Období: 1.1.2019 – 31.12.2019

Oblast kontrol: § 33b zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění

Předmět kontrol: splnění standardů kvality bydlení jiného než obytného prostoru

Vymezení kontrolovaných osob: fyzické osoby (žadatelé o příspěvek na bydlení)

Počet kontrol:                            2
Požadavky splněny:                  1
Požadavky nesplněny:              1

 

 

Strakonice dne 16.1.2020

 

 

 

Ing. Jaromír Zeman
vedoucí stavebního úřadu