Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

PLÁN  KONTROL

 

stavebního úřadu MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

 

Období :          1.1.2021 – 31.12.2021

 

Příslušnost:

Stavební úřad Městského úřadu Strakonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 27 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, tento plán kontrol.

 

Účel:

Tento plán kontrol se vztahuje na kontroly prováděné stavebním úřadem na základě dožádání jiných správních orgánů dle právních předpisů, které určují, že kontrolu dle kontrolního řádu provádí stavební úřad (zejména zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění).

 

Plán kontrol:

Z účelu kontrol nelze předem určit jednotlivé termíny provádění kontrol s ohledem na požadavky jiných správních orgánů, které jsou nahodilé.

Kontroly budou prováděny na základě došlých podání a požadavků jiných správních orgánů na MěÚ Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice.

 

 

_____________________                                           

    Ing. Jaromír Zeman

vedoucí stavebního úřadu