Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního řízení a se změnou soustavy stavebních úřadů. Proces přípravy přes povolování až po samotnou realizaci stavby by měl být díky elektronizaci rychlejší a jednodušší.

Změní se kategorie staveb i režimy jejich povolování, dotčené orgány budou integrovány pod krajský stavební úřad, zkráceny budou lhůty pro vyřizování, zjednoduší a zkrátí se proces odvolacího řízení, plánuje se nová struktura stavebních úřadů. Některé stavební úřady budou zrušeny, stavební úřady obcí s rozšířenou působností (Strakonice) budou územními pracovišti krajských stavebních úřadů. Změněn má tedy být současný model spojené samosprávy a státní správy, kdy by stavební úřady již nebyly začleněny do organizační struktury městských úřadů, ale pod nový státní stavební úřad.

Již 1.1.2022 nově vznikne Nejvyšší stavební úřad v Ostravě, který má do nabytí plné účinnosti zákona (1.7.2023) zajistit zcela nový informační systém veřejné správy k poskytování digitálních služeb podle nového stavebního zákona prostřednictvím Portálu stavebníka.

Po parlamentních volbách v říjnu 2021 však nová politická reprezentace hodlá nový stavební zákon ještě upravit.

 

J. Zeman