Nový stavební zákon

Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního řízení a se změnou soustavy stavebních úřadů. Proces přípravy přes povolování až po samotnou realizaci stavby by měl být díky elektronizaci rychlejší a jednodušší.

Změní se kategorie staveb i režimy jejich povolování, dotčené orgány budou integrovány pod krajský stavební úřad, zkráceny budou lhůty pro vyřizování, zjednoduší a zkrátí se proces odvolacího řízení, plánuje se nová struktura stavebních úřadů. Některé stavební úřady budou zrušeny, stavební úřady obcí s rozšířenou působností (Strakonice) budou územními pracovišti krajských stavebních úřadů. Změněn má tedy být současný model spojené samosprávy a státní správy, kdy by stavební úřady již nebyly začleněny do organizační struktury městských úřadů, ale pod nový státní stavební úřad.

Již 1.1.2022 nově vznikne Nejvyšší stavební úřad v Ostravě, který má do nabytí plné účinnosti zákona (1.7.2023) zajistit zcela nový informační systém veřejné správy k poskytování digitálních služeb podle nového stavebního zákona prostřednictvím Portálu stavebníka.

Po parlamentních volbách v říjnu 2021 však nová politická reprezentace hodlá nový stavební zákon ještě upravit.

 

J. Zeman

Nové jízdní řády MHD Strakonice Platné od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022
Upozornění na omezení provozu sběrného dvora. Technické služby Strakonice oznamují, že...
Upozornění pro majitele loveckých a rybářských lístků, kterým končí platnost dokladů i...
ZVONKOHRA ROZEZNÍ STRAKONICE   Každý den, po dobu adventu a vánočního času,...
Vážení Strakoničtí, s politováním musíme, na základě včerejšího rozhodnutí...
Ve dnech 22. – 26. listopadu 2021 bude v Jihočeském kraji a okrese Pelhřimov...
Vedení města Strakonice srdečně zve k zítřejší pietní vzpomínce, při které si...
Oznámení o provádění prací na veřejném prostranství Na základě zjištění poruchy...
UZAVŘENÍ SPOLEČNOSTI TECHNICKÉ SLUŽBY STRAKONICE   Z důvodu...
Nový stavební zákon počítá s rekodifikací stavebního práva včetně digitalizace stavebního...
15.November 2021
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...