Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Oficiální www stránky města

Czech English French German Ukrainian

V souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2015 Sb., zákona o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad, odbor dopravy, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2021. 

 

V roce 2021 bylo provedeno 5 kontrol podle § 81 a § 82 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaměřených na plnění uložených povinností provozovatelům stanic měření emisí a kontrolním technikům.

 

Na základě výsledků kontroly bylo jednomu provozovateli stanice měření emisí dočasně zastaveno provádění měření emisí do doby odstranění zjištěných závad a následně mu byla uložena ve správním řízení pokuta, jednomu provozovateli stanice měření emisí bylo odňato oprávnění k provozování stanice měření emisí (neplnil podmínky pro provádění měření emisí, ale v kontrolovaném období měření neprováděl).