Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

V souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zveřejňuje Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2022.

V roce 2022 bylo provedeno 12 kontrol v souladu s § 110 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (vodní zákon), zaměřené na dodržování vodního zákona: povolení k odběru podzemních vod, vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, likvidace odpadních vod, dohled nad vodními díly.

V roce 2022 byla provedena 1 kontrola v souladu s § 146 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), jejíž předmětem bylo dodržování povinností původce odpadů vyplývající z ustanovení § 15 zákona o odpadech a zapojení se do obecního systému odpadového hospodářství umožněného § 59 zákona o odpadech.