Distanční smlouvy

Distanční smlouvy a ochrana práv spotřebitelů

 

Distanční smlouva je  každá smlouva, která je uzavřena prostředkem komunikace na dálku. Při uzavření smluv nejsou strany v  osobním a bezprostředním kontaktu. Může se jednat o jakékoli typy smluv, přičemž těmi nejčastějšími jsou kupní smlouvy. Prostředkem komunikace na dálku se rozumí zejména takové jako jsou např. telefon, internet, neadresovaný tisk,  adresovaný tisk, katalog , teleshopping.

 

Pravidla pro smlouvy uzavírané spotřebitelem na dálku se v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku příliš nemění, zpřesňují se detaily a v některých situacích je spotřebitel více chráněn – např. zvýšená informační povinnost podnikatele nebo okolnosti odstoupení od smlouvy. Právní úprava distančních smluv je obsažena v § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

Prostředkem ochrany spotřebitele u těchto druhů spotřebitelských smluv je především povinnost podnikatele před uzavřením smlouvy jej informovat o podstatných okolnostech smlouvy, např.:

- povinnost zaplatit zálohu, je-li požadována

- náklady na prostředky komunikace na dálku

- podmínky uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

 

Pokud se sjednává smlouva prostřednictvím telefonu, má podnikatel povinnost sdělit na začátku hovoru základní údaje o své osobě a účelu hovoru.

 

Zákon nespojuje nesplnění informační povinnosti s neplatností smluv. Primárně platí, že v případě nesrozumitelností nebo neurčitosti se obsah smlouvy vyloží výkladem pro spotřebitele nejpříznivějším.

 

V případě uzavření smluv distančním způsobem má spotřebitel zvýšenou ochranu i v  podobě práva odstoupit od smlouvy. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pokud jde o kupní smlouvu). Pro dodržení lhůty postačí, pokud je poslední den odstoupení od smlouvy zasláno podnikateli na kteroukoli jeho provozovnu (nikoli  doručeno). Spotřebitel nemusí uvádět důvod pro který odstupuje od smlouvy.

 

Pokud nebyl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může odstoupit ve lhůtě jednoho roku a čtrnácti dnů. Jestliže je dodatečně tato povinnost splněna, počíná ode dne tohoto dodatečného poučení běžet nová čtrnáctidenní lhůta.

 

Od všech distančních smluv odstoupit nelze, tyto uvádí občanský zákoník v § 1837.

 

Podnikatel je povinen vrátit spotřebiteli nejen kupní cenu, ale také náklady vynaložené spotřebitelem na dodání zboží směrem ke spotřebiteli, ovšem ve výši nejlevnějšího způsobu dodání zboží, které podnikatel nabízí.

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...