Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1430/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice:

  • Leknínová 1391 – garážová stání č. 9, 11, 15, 21
  • Leknínová 1392 – garážová stání č. 1, 2, 7, 11, 13, 18, 20.

s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.