Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1435/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem části pozemku parcelní číslo 844/4 o výměře  cca  0,6 m2 v katastrálním území Strakonice za účelem umístění reklamního poutače.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1