Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Informaci o záměrech města na prodej, pronájem, směnu, výpůjčku pozemků, nebytových prostorů, budov a bytů zveřejňuje městský úřad na úřední desce v kategorii "Majetkové záměry"

 

Záměr na pronájem níže uvedených garážových stání v bytovém domě Leknínová 1391

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1430/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytovém domě Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice:

  • garážová stání č. 9, 11, 15, 21

s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.

Záměr na směnu částí pozemků ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany za části pozemků ve vlastnictví města Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1687/2024 ze dne 24. ledna 2024

Záměr   

na směnu:

- pozemků ve vlastnictví České republiky - Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6:

  • p. č. 770– části o výměře cca 34.420 m2
  • p. č. 69/1 – část o výměře cca 2.690 m2
  • p. č. 69/2 – část o výměře cca 2.891 m2

o celkové výměře cca 40.001 m2

- za pozemky ve vlastnictví města Strakonice:

Záměr na pronájem garážového stání č. 6 v objektu Leknínová 1392

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1622/2023 ze dne 20. prosince 2023

Záměr   

na pronájem garážového stání č. 6 v objektu Leknínová 1392 ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice, s tím, že minimální výše nájemného je stanovena na 300 Kč/měsíc za jedno garážové stání + DPH.

 

Majetek na vyřazení

Nabízíme k prodeji použitou sekačku John Deer model F1145, která je v současné době k prohlédnutí v areálu Plaveckého stadionu ve Strakonicích Na Křemelce 305. Opravárenská firma nedoporučila sekačku opravit pro běžné použití vzhledem k opotřebení. Náklady by podle odhadu přesáhly 100 000 Kč. Sekačku nabízíme k odprodeji na náhradní díly, předpokládaná minimální cena 10 000 Kč.

Nabídky očekáváme do 31.1.2024

Informace na:

STARZ Strakonice, Na Křemelce 512

E-mail: miroslav.boucek@starz.cz

Tel: 380422789

Majetek na vyřazení

V rámci vyřazování nepotřebného majetku nabízíme k převodu:

  • Pásová pila na dřevo bez motoru za minimální cenu 2 000 Kč
  • Pákové nůžky na plech za minimální cenu 1 500 Kč

Nástroje jsou zastaralé, ale funkční. U nás však roky nevyužívané.

Kontakt: 

Karolína Kubičková

tel.: +420 383 313 230

kancelář školy

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

386 01 Strakonice

 

Záměr na pronájem části pozemku parcelní číslo 844/4 o výměře cca 0,6 m2 v k.ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1435/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem části pozemku parcelní číslo 844/4 o výměře  cca  0,6 m2 v katastrálním území Strakonice za účelem umístění reklamního poutače.

  • zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1430/2023 ze dne 25. října 2023

Záměr   

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú . Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice:

Záměr na pronájem prodejního stánku číslo 6 na pozemku p. č. st. 308

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1116/2023 ze dne 12. července 2023

Záměr   

na pronájem prodejního stánku číslo 6 na pozemku p. č. st. 308, včetně části pozemku p. č. st. 308 pod stavbou předmětného prodejního stánku, dále pak části pozemku p. č. st. 308 nacházejícího se před čelní stěnou předmětného prodejního stánku (pod markýzou) o velikosti cca 20 m2,  vše v katastrálním území Strakonice, na tržnici u kostela sv. Markéty.

Záměr na prodej celého pozemku parcelní číslo 1729 o výměře 144 m2 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 33/2022 ze dne 14. prosince 2022

Záměr

na prodej celého pozemku parcelní číslo 1729 o výměře 144 m2 v katastrálním území Strakonice.

 

Záměr na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p. č. st. 308 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1007/2023 ze dne 14. června 2023

Záměr   

na pronájem prodejního gastro stánku číslo 8, včetně pozemku pod markýzou, umístěného na části pozemku p. č. st. 308 v k. ú. Strakonice o velikosti cca 20 m2

Záměr na prodej části pozemku parcelní číslo 849/1 v katastrálním území Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 985/2023 ze dne 14. června 2023

Záměr    

na prodej části pozemku  parcelní číslo 849/1 o výměře cca 1.098 m2 v katastrálním území Strakonice.

-    zákres umístění předmětné části pozemku je uveden v příloze č. 1

 

Záměr na pronájem prostorů ve III. nadz. podlaží objektu bývalé Základní školy Lidická 194

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 895/2023 ze dne 31. května 2023

Záměr   

na pronájem prostorů ve III. nadz. podlaží  objektu  bývalé Základní školy Lidická 194  ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice, jedná se o učebnu o výměře 71,4 m2.

 

Záměr na pronájem prostorů v objektu bývalé Základní školy Lidická 194 ve Strakonicích

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 599/2023 ze dne 22. března 2023

Záměr   

na pronájem prostorů v objektu  bývalé Základní školy Lidická 194  ve Strakonicích, na poz. p. č. st. 227 v k. ú. Strakonice, jedná se o prostory  ve III. nadz. podlaží  objektu o výměře 115,80  m2, konkrétně o učebnu o výměře 58,90 m2 s kabinetem o výměře 24 m2, sklad o výměře 9,5 m2, sociální zařízení o výměře 23,4 m2.