Prodej, pronájem a výpujčka majetku města

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2020-00506

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2105/2021 ze dne 01.09.2021

 

Záměr   

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2020-00506, uzavřené dne 19.01.2021 mezi městem Strakonice a společností Denia Czech s. r. o., IČ: 26028301, se sídlem Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice, jejímž předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2022.

  • zákres umístění předmětu nájmu je uveden v příloze číslo 1

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2017-00404

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1605/2021 ze dne 12.05.2021

 

Záměr

 

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2016-00399

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1665/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 2076/2021 ze dne 01.09.2021

 

Záměr  

 

na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 03-078 uzavřené mezi městem Strakonice a paní Irenou Macákovou, bytem Václavská 275, Strakonice, dne 5. 3. 2003, jehož předmětem bude snížení nájemného za užívání nebytových prostorů v přízemí objektu č.p. 1415 v ul. Na Ostrově ve Strakonicích, na dobu  1 roku (od 1. listopadu 2021 do 31. října 2022), a sice na částku 24.000 Kč/rok + DPH.

Záměr na uzavření dodatku k nájemní smlouvě

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 577/2020 ze dne 24.6.2020

 

Z á m ě r   

 

na uzavření dodatku k nájemní číslo 2019-00056, týkající se posunutí termínu doby nájmu, a sice nově doba nájmu  do 30. ledna 2021. (Původně termín v NS do 30. června 2020).

Záměr na směnu pozemků ve vlastnictví Římskokatolické farnosti

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 374/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na směnu pozemků ve vlastnictví města Strakonice, a to:

Záměr na směnu části pozemku p. č. 746/1 v k. ú. Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením ZM č. 375/2021 ze dne 23. června 2021

 

Záměr

 

na směnu části pozemku p. č. 746/1 v k. ú. Strakonice o výměře cca 65 m2 ve vlastnictví města Strakonice za část pozemku p. č. 746/20 v k. ú. Strakonice o výměře cca 27 m2 ve vlastnictví manželů Blažkových.

  • zákres umístění předmětných pozemků je uveden v příloze č. 1 a 2

Záměr na pronájem stánku v Rennerových sadech

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 730/2020 ze dne 19.8.2020

 

Záměr

 

na pronájem stánku v Rennerových sadech ve  Strakonicích, tj. budovy bez č.p. na pozemku p.č.st.  3528 o výměře 21 m2 v k.ú. Strakonice.

Záměr na pronájem prodejního stánku číslo 6

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 575/2020 ze dne 24.6.2020

 

Záměr   

 

na pronájem prodejního stánku číslo 6 na pozemku p.č. 308, včetně pozemku pod markýzou, o velikosti cca 20 m2 vše v  k.ú. Strakonice.

Záměr na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 a 1392

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1965/2021 ze dne 18.08.2021

 

Záměr   

 

na pronájem níže uvedených garážových stání v bytových domech Leknínová 1391 na poz. p. č. st. 4100 v k. ú. Strakonice a Leknínová 1392 na poz. p. č. st. 4169 v k. ú. Strakonice:

Záměr na pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Strakonice

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1671/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem nebytových prostorů v objektu Zimního stadionu Strakonice, Na Křemelce 512, Strakonice, na poz. p.č. st. 635 v k.ú. Strakonice, jedná se o prostory o výměře 28,2  m2, nacházející se na západní straně ZS, v I. nadz. podl. objektu, vedle vchodu pro diváky (bývalá prodejna ložisek).

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 17,11 m2 v objektu Husova 380

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1682/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem nebytových prostorů o výměře 17,11 m2 v objektu Husova 380 na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, jedná se o jednu místnost ve 2. nadz. podl. objektu, č. dveří 6.

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 14,8 m2 v objektu Husova 380

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1898/2021 ze dne 21.07.2021

 

Záměr   

 

na pronájem nebytových prostorů o výměře 14,8 m2 v objektu Husova 380 na poz. p. č. st. 510 v k. ú. Strakonice, jedná se o jednu místnost ve 2. nadzemním podlaží objektu, číslo dveří 8.

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 14,78 m2 v objektu Husova 380

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1668/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem nebytových prostorů o výměře 14,78 m2 v objektu Husova 380 ve Strakonicích na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, jedná se o jednu místnost ve 2. nadz. podl. objektu, č. dveří 13.

Záměr na pronájem nebytových prostorů o výměře 39 m2 v objektu Husova 380

Město Strakonice zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění v souladu s usnesením RM č. 1670/2021 ze dne 26.05.2021

 

Záměr

 

na pronájem nebytových prostorů  o výměře 39  m2 v objektu Husova 380 na poz. p.č. st. 510 v k.ú. Strakonice, jedná se o jednu místnost ve 2. nadz. podl. objektu.

 

Pages

Od dnešního dne můžete podepisovat petici za zajištění dodávek tepla pro sídliště...
Petice za urychlení práce ERÚ a okamžité uplatnění Energetického zákona k zajištění...
Informace pro žadatele O co, jak a kde lze zažádat? Jaká je zde role datové schránky...
V přiložených souborech jsou uvedeny informace jak postupovat při podezření na...
Výzva občanům, žádáme o respektování opatření v souvislosti se šířením nákazy COVID-19...
Jihočeský kraj zřídil kvůli šíření nákazy koronavirem Bezplatnou linku seniorů. Začne...
Vážení občané, žádáme o respektování vládou ČR vydaných opatření. město Strakonice
Rada města Strakonice na své schůzi dne 16.10.2019 schválila pravidla pro umisťování...
Město Strakonice vyhlásilo nový dotační program na podporu tělovýchovy, sportu a...
S účinností nové vyhlášky o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. listopadu 2014 měnily...
3.November 2021
Technické služby Strakonice oznamují, že v neděli 26.září a v úterý 28.září 2021 bude...
10.September 2021
Město Strakonice získalo opět od společnosti EKO-KOM a.s. „Osvědčení o úspoře emisí“ za...
8.June 2021
v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích...
4.June 2021
  Mimo poslední týden v srpnu bude letní provoz zajišťovat pro celé město pouze jedna...
4.June 2021
Díky občanům našeho města se můžeme za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného...
1.June 2021
Pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a všechny děti, které mají pro školní...
6.April 2021
Zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, které měly...
14.March 2021
V soutěži SPP, která je jedinou spotřebitelskou celorepublikovou anketou a zároveň...
Římskokatolická farnost Strakonice obdržela dotaci z EU ve výši 52,5 mil. Kč na...
Informační centrum je uzavřené pro veřejnost z důvodu vládních nařízení. Dále poskytuje ...
Od října mají zákazníci infocentra možnost zakoupit nové pohlednice. Devět, tedy ne...
Městské informační centrum vydalo nově dvě edice pexesa. Na straně obrázku, k němuž...
I v letošním roce se návštěvníci města mohou přijít v rozšířeném čase podívat do kostela...
Strakoničtí organizátoři Běhu okolo Kuřidla v rámci letošního již 40. ročníku  a zároveň...
  V řekách Blanici a Otavě, a také v mnoha rybnících na území Prácheňska pobývají...
Jihočeský kraj se rozhodl pro finanční podporu dovolené  v jižních Čechách a obnovu...