Město Strakonice

Novinky ze Strakonic

Czech English French German Ukrainian

Oficiální www stránky města

Programovací období: 2021 - 2027
Programovací období: 2014 - 2020
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » OPZ
Projekt
Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Strakonice
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » Leader, PRV
Projekt
Stavební úpravy návsi v osadě Hajská
Úprava veřejného prostranství Střela
Programovací období: 2007 - 2013
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » OPŽP
Projekt
Realizace energetických úspor v objektu Sportovní haly, Strakonice
Programovací období: 2004 - 2006
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » INTERREG IIIA
Projekt
Otavská cyklistická stezka
Projekty města: Ostatní projekty
Projekt
Odvodnění viaduktu, Strakonice
Programovací období:
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » Fond solidarity EU
Projekt
Oprava komunikace v Modlešovicích
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » Leader, PRV
Projekt
Odpočinková zóna Virt
Úprava veřejného prostranství u kostela sv. Markéty, Strakonice
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » OPRLZ
Projekt
Vzdělávání jako základ profesionální služby veřejnosti
Projekty města: Projekty realizované za podpory EU » NP PHARE 2003
Projekt
Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu - základní informace